نهمین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و حسابداری، اسفند ماه ۱۴۰۱

نهمین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و حسابداری

9th International Conference on Management, Economics and Accounting

پوستر نهمین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و حسابداری

نهمین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و حسابداری در تاریخ ۱۹ اسفند ۱۴۰۱ توسط ،دبیرخانه دائمی کنفرانس در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات نهمین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و حسابداری مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در نهمین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و حسابداری