سومین کنفرانس مدیریت اقتصاد و حسابداری، تیر ماه ۱۳۹۹

سومین کنفرانس مدیریت اقتصاد و حسابداری

Third Conference on Economic Management and Accounting

پوستر سومین کنفرانس مدیریت اقتصاد و حسابداری

سومین کنفرانس مدیریت اقتصاد و حسابداری در تاریخ ۲۰ تیر ۱۳۹۹ توسط ،دبيرخانه دائمي همايش در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین کنفرانس مدیریت اقتصاد و حسابداری مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین کنفرانس مدیریت اقتصاد و حسابداری