هشتمین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و حسابداری، شهریور ماه ۱۴۰۱

هشتمین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و حسابداری

The 8th International Conference on Management, Economics and Accounting

پوستر هشتمین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و حسابداری

هشتمین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و حسابداری در تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۱ توسط ،دبیرخانه دائمی کنفرانس در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هشتمین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و حسابداری مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هشتمین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و حسابداری