دوازدهمین کنفرانس بین المللی عمران،معماری و مدیریت شهری، اسفند ماه ۱۴۰۲

دوازدهمین کنفرانس بین المللی عمران،معماری و مدیریت شهری

The 12th International Conference on Civil Engineering, Architecture and Urban Management

پوستر دوازدهمین کنفرانس بین المللی عمران،معماری و مدیریت شهری

دوازدهمین کنفرانس بین المللی عمران،معماری و مدیریت شهری در تاریخ ۱۸ اسفند ۱۴۰۲ توسط ،سازمان بین المللی مطالعات دانشگاهی برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دوازدهمین کنفرانس بین المللی عمران،معماری و مدیریت شهری مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دوازدهمین کنفرانس بین المللی عمران،معماری و مدیریت شهری