دومین کنفرانس بین المللی عمران،معماری و مدیریت شهری، اسفند ماه ۱۳۹۸

دومین کنفرانس بین المللی عمران،معماری و مدیریت شهری

Second International Conference on Civil, Architecture and Urban Management

پوستر دومین کنفرانس بین المللی عمران،معماری و مدیریت شهری

دومین کنفرانس بین المللی عمران،معماری و مدیریت شهری در تاریخ ۲۲ اسفند ۱۳۹۸ توسط ،سازمان بين المللي مطالعات دانشگاهي برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس بین المللی عمران،معماری و مدیریت شهری مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس بین المللی عمران،معماری و مدیریت شهری