هفتمین کنفرانس بین المللی عمران،معماری و مدیریت شهری، اسفند ماه ۱۴۰۰

هفتمین کنفرانس بین المللی عمران،معماری و مدیریت شهری

7th International Conference on Civil Engineering, Architecture and Urban Management

پوستر هفتمین کنفرانس بین المللی عمران،معماری و مدیریت شهری

هفتمین کنفرانس بین المللی عمران،معماری و مدیریت شهری در تاریخ ۱۸ اسفند ۱۴۰۰ توسط ،سازمان بين المللي مطالعات دانشگاهي برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هفتمین کنفرانس بین المللی عمران،معماری و مدیریت شهری مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هفتمین کنفرانس بین المللی عمران،معماری و مدیریت شهری