هشتمین کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت شهری، تیر ماه ۱۴۰۱

هشتمین کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت شهری

8th International Conference on Civil Engineering, Architecture and Urban Management

پوستر هشتمین کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت شهری

هشتمین کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت شهری در تاریخ ۱۶ تیر ۱۴۰۱ توسط ،سازمان بین المللی مطالعات دانشگاهی برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هشتمین کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت شهری مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هشتمین کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت شهری