یازدهمین کنفرانس بین المللی عمران،معماری و مدیریت شهری، مرداد ماه ۱۴۰۲

یازدهمین کنفرانس بین المللی عمران،معماری و مدیریت شهری

The 11th International Conference on Civil Engineering, Architecture and Urban Management

پوستر یازدهمین کنفرانس بین المللی عمران،معماری و مدیریت شهری

یازدهمین کنفرانس بین المللی عمران،معماری و مدیریت شهری در تاریخ ۲۷ مرداد ۱۴۰۲ توسط ،سازمان بین المللی مطالعات دانشگاهی برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات یازدهمین کنفرانس بین المللی عمران،معماری و مدیریت شهری مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در یازدهمین کنفرانس بین المللی عمران،معماری و مدیریت شهری