نهمین کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت شهری، دی ماه ۱۴۰۱

نهمین کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت شهری

The 9th International Conference on Civil Engineering, Architecture and Urban Management

پوستر نهمین کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت شهری

نهمین کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت شهری در تاریخ ۱ دی ۱۴۰۱ توسط ،سازمان بين المللي مطالعات دانشگاهي برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات نهمین کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت شهری مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در نهمین کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت شهری