دهمین کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت شهری، اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

دهمین کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت شهری

The 10th International Conference on Civil Engineering, Architecture and Urban Management

پوستر دهمین کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت شهری

دهمین کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت شهری در تاریخ ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۲ توسط ،سازمان بین المللی مطالعات دانشگاهی برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دهمین کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت شهری مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دهمین کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت شهری