پنجمین کنفرانس بین المللی عمران،معماری و مدیریت شهری، خرداد ماه ۱۴۰۰

پنجمین کنفرانس بین المللی عمران،معماری و مدیریت شهری

Fifth International Conference on Civil Engineering, Architecture and Urban Management

پوستر پنجمین کنفرانس بین المللی عمران،معماری و مدیریت شهری

پنجمین کنفرانس بین المللی عمران،معماری و مدیریت شهری در تاریخ ۲۶ خرداد ۱۴۰۰ توسط ،سازمان بين المللي مطالعات دانشگاهي برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات پنجمین کنفرانس بین المللی عمران،معماری و مدیریت شهری مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در پنجمین کنفرانس بین المللی عمران،معماری و مدیریت شهری