دهمین کنفرانس منطقه ای سیرد، بهمن ماه ۱۴۰۱

دهمین کنفرانس منطقه ای سیرد

The 10th CIRED Regional Conference

پوستر دهمین کنفرانس منطقه ای سیرد

دهمین کنفرانس منطقه ای سیرد در تاریخ ۲۵ بهمن ۱۴۰۱ توسط ،انجمن صنفی کارفرمایی شرکتهای توزیع نیروی برق در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دهمین کنفرانس منطقه ای سیرد مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دهمین کنفرانس منطقه ای سیرد