کنفرانس منطقه ای سیرد، دی ماه ۱۳۹۱

کنفرانس منطقه ای سیرد

1st Iranian CIRED Conference

کنفرانس منطقه ای سیرد در تاریخ ۲۴ دی ۱۳۹۱ توسط ،كميته رابط سيرد ايران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنفرانس منطقه ای سیرد مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در کنفرانس منطقه ای سیرد