پنجمین کنفرانس منطقه ای سیرد، دی ماه ۱۳۹۵

پنجمین کنفرانس منطقه ای سیرد

5th CIRED Regional Conference

پوستر پنجمین کنفرانس منطقه ای سیرد

پنجمین کنفرانس منطقه ای سیرد در تاریخ ۲۸ دی ۱۳۹۵ توسط ، انجمن صنفی کارفرمایی شرکت های توزیع نیروی برق در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات پنجمین کنفرانس منطقه ای سیرد مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در پنجمین کنفرانس منطقه ای سیرد