سومین کنفرانس منطقه ای سیرد، دی ماه ۱۳۹۳

سومین کنفرانس منطقه ای سیرد

3rd CIRED Regional Conference

پوستر سومین کنفرانس منطقه ای سیرد

سومین کنفرانس منطقه ای سیرد در تاریخ ۱ دی ۱۳۹۳ توسط ،انجمن صنفی کارفرمایی شرکت های توزیع نیروی برق برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین کنفرانس منطقه ای سیرد مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین کنفرانس منطقه ای سیرد