ششمین کنفرانس منطقه ای سیرد، اسفند ماه ۱۳۹۷

ششمین کنفرانس منطقه ای سیرد

6th CIRED Regional Conference

پوستر ششمین کنفرانس منطقه ای سیرد

ششمین کنفرانس منطقه ای سیرد در تاریخ ۱۰ اسفند ۱۳۹۷ توسط ، در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات ششمین کنفرانس منطقه ای سیرد مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در ششمین کنفرانس منطقه ای سیرد