نهمین کنفرانس منطقه ای سیرد، دی ماه ۱۴۰۰

نهمین کنفرانس منطقه ای سیرد

Ninth CIRED Regional Conference

پوستر نهمین کنفرانس منطقه ای سیرد

نهمین کنفرانس منطقه ای سیرد در تاریخ ۲۸ دی ۱۴۰۰ توسط ،انجمن صنفی کارفرمایی شرکت های توزیع نیروی برق در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات نهمین کنفرانس منطقه ای سیرد مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در نهمین کنفرانس منطقه ای سیرد