دهمین کنفرانس بین المللی تحقیقات بنیادین در مطالعات زبان و ادبیات، آبان ماه ۱۴۰۲

دهمین کنفرانس بین المللی تحقیقات بنیادین در مطالعات زبان و ادبیات

The 10th International Conference on Fundamental Research in Language and Literature Studies

پوستر دهمین کنفرانس بین المللی تحقیقات بنیادین در مطالعات زبان و ادبیات

دهمین کنفرانس بین المللی تحقیقات بنیادین در مطالعات زبان و ادبیات در تاریخ ۲۵ آبان ۱۴۰۲ توسط ،دبیرخانه دائمی کنفرانس در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دهمین کنفرانس بین المللی تحقیقات بنیادین در مطالعات زبان و ادبیات مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دهمین کنفرانس بین المللی تحقیقات بنیادین در مطالعات زبان و ادبیات