ششمین کنفرانس بین المللی تحقیقات بنیادین در مطالعات زبان و ادبیات، بهمن ماه ۱۴۰۰

ششمین کنفرانس بین المللی تحقیقات بنیادین در مطالعات زبان و ادبیات

Sixth International Conference on Fundamental Research in Language and Literature Studies

پوستر ششمین کنفرانس بین المللی تحقیقات بنیادین در مطالعات زبان و ادبیات

ششمین کنفرانس بین المللی تحقیقات بنیادین در مطالعات زبان و ادبیات در تاریخ ۲۹ بهمن ۱۴۰۰ توسط ،دبيرخانه دائمي كنفرانس در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات ششمین کنفرانس بین المللی تحقیقات بنیادین در مطالعات زبان و ادبیات مراجعه فرمایید.