هشتمین کنفرانس بین المللی مطالعات زبان و ادبیات، اسفند ماه ۱۴۰۱

هشتمین کنفرانس بین المللی مطالعات زبان و ادبیات

The 8th International Conference on Language and Literature Studies

پوستر هشتمین کنفرانس بین المللی مطالعات زبان و ادبیات

هشتمین کنفرانس بین المللی مطالعات زبان و ادبیات در تاریخ ۱۹ اسفند ۱۴۰۱ توسط ،دبیرخانه دائمی کنفرانس در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هشتمین کنفرانس بین المللی مطالعات زبان و ادبیات مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هشتمین کنفرانس بین المللی مطالعات زبان و ادبیات