پنجمین کنفرانس بین المللی مطالعات زبان و ادبیات، آبان ماه ۱۴۰۰

پنجمین کنفرانس بین المللی مطالعات زبان و ادبیات

Fifth International Conference on Language and Literature Studies

پوستر پنجمین کنفرانس بین المللی مطالعات زبان و ادبیات

پنجمین کنفرانس بین المللی مطالعات زبان و ادبیات در تاریخ ۲۷ آبان ۱۴۰۰ توسط ،دبيرخانه دائمي كنفرانس در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات پنجمین کنفرانس بین المللی مطالعات زبان و ادبیات مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در پنجمین کنفرانس بین المللی مطالعات زبان و ادبیات