سومین کنفرانس بین المللی مطالعات زبان و ادبیات، اسفند ماه ۱۳۹۹

سومین کنفرانس بین المللی مطالعات زبان و ادبیات

Third International Conference on Language and Literature Studies

پوستر سومین کنفرانس بین المللی مطالعات زبان و ادبیات

سومین کنفرانس بین المللی مطالعات زبان و ادبیات در تاریخ ۵ اسفند ۱۳۹۹ توسط ، دبيرخانه دائمي كنفرانس در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین کنفرانس بین المللی مطالعات زبان و ادبیات مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین کنفرانس بین المللی مطالعات زبان و ادبیات