دومین کنفرانس بین المللی تحقیقات بنیادین در مطالعات زبان و ادبیات، مهر ماه ۱۳۹۹

دومین کنفرانس بین المللی تحقیقات بنیادین در مطالعات زبان و ادبیات

2nd International Conference on Fundamental Research in Language and Literature Studies

پوستر دومین کنفرانس بین المللی تحقیقات بنیادین در مطالعات زبان و ادبیات

دومین کنفرانس بین المللی تحقیقات بنیادین در مطالعات زبان و ادبیات در تاریخ ۲۹ مهر ۱۳۹۹ توسط ،دبيرخانه دائمي كنفرانس در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس بین المللی تحقیقات بنیادین در مطالعات زبان و ادبیات مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس بین المللی تحقیقات بنیادین در مطالعات زبان و ادبیات