نهمین کنفرانس بین المللی مطالعات زبان و ادبیات، خرداد ماه ۱۴۰۲

نهمین کنفرانس بین المللی مطالعات زبان و ادبیات

9th International Conference on Language and Literature Studies

پوستر نهمین کنفرانس بین المللی مطالعات زبان و ادبیات

نهمین کنفرانس بین المللی مطالعات زبان و ادبیات در تاریخ ۱۹ خرداد ۱۴۰۲ توسط ،دبیرخانه دائمی کنفرانس در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات نهمین کنفرانس بین المللی مطالعات زبان و ادبیات مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در نهمین کنفرانس بین المللی مطالعات زبان و ادبیات