دوازدهمین کنفرانس ملی علوم و مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات، اردیبهشت ماه ۱۴۰۰

دوازدهمین کنفرانس ملی علوم و مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

Twelfth National Conference on Computer Science and Engineering and Information Technology

پوستر دوازدهمین کنفرانس ملی علوم و مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

دوازدهمین کنفرانس ملی علوم و مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات در تاریخ ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۰ توسط ،موسسه علمي تحقيقاتي كومه علم آوران دانش در شهر بابل برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دوازدهمین کنفرانس ملی علوم و مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دوازدهمین کنفرانس ملی علوم و مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات