یازدهمین کنفرانس ملی علوم و مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات، آذر ماه ۱۳۹۹

یازدهمین کنفرانس ملی علوم و مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

Eleventh National Conference on Computer Science and Engineering and Information Technology

پوستر یازدهمین کنفرانس ملی علوم و مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

یازدهمین کنفرانس ملی علوم و مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات در تاریخ ۲۷ آذر ۱۳۹۹ توسط ،موسسه علمي تحقيقاتي كومه علم آوران دانش در شهر بابل برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات یازدهمین کنفرانس ملی علوم و مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در یازدهمین کنفرانس ملی علوم و مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات