سومین کنفرانس ملی علوم و مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات، مهر ماه ۱۳۹۶

سومین کنفرانس ملی علوم و مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

The Third National Conference on Computer Science and Engineering and Information Technology

پوستر سومین کنفرانس ملی علوم و مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

سومین کنفرانس ملی علوم و مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات در تاریخ ۲۷ مهر ۱۳۹۶ توسط ،موسسه علمي تحقيقاتي كومه علم آوران دانش در شهر بابل برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین کنفرانس ملی علوم و مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین کنفرانس ملی علوم و مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات