ششمین کنفرانس ملی علوم و مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات، فروردین ماه ۱۳۹۸

ششمین کنفرانس ملی علوم و مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

The 6th National Conference on Computer Science and Engineering and Information Technology - January 2019

پوستر ششمین کنفرانس ملی علوم و مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

ششمین کنفرانس ملی علوم و مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۳۹۸ توسط ،موسسه علمي تحقيقاتي كومه علم آوران دانش در شهر بابل برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات ششمین کنفرانس ملی علوم و مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در ششمین کنفرانس ملی علوم و مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات