چهارمین کنفرانس ملی علوم و مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات، اردیبهشت ماه ۱۳۹۷

چهارمین کنفرانس ملی علوم و مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

The 4th National Conference on Computer Science and Engineering and Information Technology

پوستر چهارمین کنفرانس ملی علوم و مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

چهارمین کنفرانس ملی علوم و مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات در تاریخ ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۷ توسط ،موسسه علمي تحقيقاتي كومه علم آوران دانش در شهر بابل برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس ملی علوم و مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین کنفرانس ملی علوم و مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات