کنفرانس ملی علوم و مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات، شهریور ماه ۱۳۹۵

کنفرانس ملی علوم و مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

The First National Conference on Science and Computer Engineering and Information Technology

پوستر کنفرانس ملی علوم و مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

کنفرانس ملی علوم و مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات در تاریخ ۲۵ شهریور ۱۳۹۵ توسط ،موسسه علمي تحقيقاتي كومه علم آوران دانش در شهر بابل برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنفرانس ملی علوم و مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در کنفرانس ملی علوم و مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات