پنجمین کنفرانس ملی علوم ومهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات، مهر ماه ۱۳۹۷

پنجمین کنفرانس ملی علوم ومهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

The 5th National Conference on Computer Science and Engineering and Information Technology

پوستر پنجمین کنفرانس ملی علوم ومهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

پنجمین کنفرانس ملی علوم ومهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات در تاریخ ۲۶ مهر ۱۳۹۷ توسط ،موسسه علمي تحقيقاتي كومه علم آوران دانش در شهر بابل برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات پنجمین کنفرانس ملی علوم ومهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در پنجمین کنفرانس ملی علوم ومهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات