هفتمین کنفرانس ملی علوم و مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات، مرداد ماه ۱۳۹۸

هفتمین کنفرانس ملی علوم و مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

The 7th National Conference on Computer Science and Engineering and Information Technology - January 2019

پوستر هفتمین کنفرانس ملی علوم و مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

هفتمین کنفرانس ملی علوم و مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات در تاریخ ۳ مرداد ۱۳۹۸ توسط ،موسسه علمي تحقيقاتي كومه علم آوران دانش در شهر بابل برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هفتمین کنفرانس ملی علوم و مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هفتمین کنفرانس ملی علوم و مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات