دومین کنفرانس ملی علوم و مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات، اسفند ماه ۱۳۹۵

دومین کنفرانس ملی علوم و مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

The Second National Conference on Science and Computer Engineering and Information Technology

پوستر دومین کنفرانس ملی علوم و مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

دومین کنفرانس ملی علوم و مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات در تاریخ ۱۹ اسفند ۱۳۹۵ توسط ،موسسه علمي تحقيقاتي كومه علم آوران دانش در شهر آمل برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس ملی علوم و مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس ملی علوم و مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات