نهمین کنفرانس ملی علوم و مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات، اسفند ماه ۱۳۹۸

نهمین کنفرانس ملی علوم و مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

The 9th National Conference on Computer Science and Engineering and Information Technology

پوستر نهمین کنفرانس ملی علوم و مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

نهمین کنفرانس ملی علوم و مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات در تاریخ ۱۵ اسفند ۱۳۹۸ توسط ،موسسه علمي تحقيقاتي كومه علم آوران دانش در شهر بابل برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات نهمین کنفرانس ملی علوم و مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در نهمین کنفرانس ملی علوم و مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات