هشتمین کنگره بین المللی علوم روان شناختی و آموزشی، تیر ماه ۱۴۰۲

هشتمین کنگره بین المللی علوم روان شناختی و آموزشی

8th International Congress of Psychological and Educational Sciences

پوستر هشتمین کنگره بین المللی علوم روان شناختی و آموزشی

هشتمین کنگره بین المللی علوم روان شناختی و آموزشی در تاریخ ۳۱ تیر ۱۴۰۲ توسط ،مرکز توسعه و گسترش مطالعات میان رشته ای در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هشتمین کنگره بین المللی علوم روان شناختی و آموزشی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هشتمین کنگره بین المللی علوم روان شناختی و آموزشی