دومین کنگره بین المللی بهداشت روان وعلوم روانشناختی، مهر ماه ۱۳۹۸

دومین کنگره بین المللی بهداشت روان وعلوم روانشناختی

World Congress on Management of Mental Health and Psychological Sciences

پوستر دومین کنگره بین المللی بهداشت روان وعلوم روانشناختی

دومین کنگره بین المللی بهداشت روان وعلوم روانشناختی در تاریخ ۲۹ مهر ۱۳۹۸ توسط ،دبيرخانه دائمي كنفرانس در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنگره بین المللی بهداشت روان وعلوم روانشناختی مراجعه فرمایید.