سومین کنگره بین المللی علوم روانشناختی و آموزشی، اردیبهشت ماه ۱۳۹۹

سومین کنگره بین المللی علوم روانشناختی و آموزشی

Third International Congress on Psychological and Educational Sciences

پوستر سومین کنگره بین المللی علوم روانشناختی و آموزشی

سومین کنگره بین المللی علوم روانشناختی و آموزشی در تاریخ ۴ اردیبهشت ۱۳۹۹ توسط ،دبيرخانه دائمي كنفرانس در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین کنگره بین المللی علوم روانشناختی و آموزشی مراجعه فرمایید.