هفتمین کنگره بین المللی علوم روانشناختی و آموزشی، اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

هفتمین کنگره بین المللی علوم روانشناختی و آموزشی

Seventh International Congress of Psychological and Educational Sciences

پوستر هفتمین کنگره بین المللی علوم روانشناختی و آموزشی

هفتمین کنگره بین المللی علوم روانشناختی و آموزشی در تاریخ ۹ اردیبهشت ۱۴۰۱ توسط ،مرکز توسعه و گسترش مطالعات میان رشته ای در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هفتمین کنگره بین المللی علوم روانشناختی و آموزشی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هفتمین کنگره بین المللی علوم روانشناختی و آموزشی