چهارمین کنگره بین المللی علوم روانشناختی و آموزشی، مهر ماه ۱۳۹۹

چهارمین کنگره بین المللی علوم روانشناختی و آموزشی

4th International Congress of Psychological and Educational Sciences

پوستر چهارمین کنگره بین المللی علوم روانشناختی و آموزشی

چهارمین کنگره بین المللی علوم روانشناختی و آموزشی در تاریخ ۳۰ مهر ۱۳۹۹ توسط ،دبيرخانه دائمي كنفرانس در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین کنگره بین المللی علوم روانشناختی و آموزشی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین کنگره بین المللی علوم روانشناختی و آموزشی