پنجمین کنگره بین المللی علوم روان و آموزش، خرداد ماه ۱۴۰۰

پنجمین کنگره بین المللی علوم روان و آموزش

Fifth International Congress of Psychological and Educational Sciences

پوستر پنجمین کنگره بین المللی علوم روان و آموزش

پنجمین کنگره بین المللی علوم روان و آموزش در تاریخ ۹ خرداد ۱۴۰۰ توسط ،دبیرخانه دائمی کنفرانس در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات پنجمین کنگره بین المللی علوم روان و آموزش مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در پنجمین کنگره بین المللی علوم روان و آموزش