کنگره بین المللی بهداشت روان وعلوم روانشناختی، تیر ماه ۱۳۹۶

کنگره بین المللی بهداشت روان وعلوم روانشناختی

پوستر کنگره بین المللی بهداشت روان وعلوم  روانشناختی

کنگره بین المللی بهداشت روان وعلوم روانشناختی در تاریخ ۸ تیر ۱۳۹۶ توسط ،دبيرخانه دائمي كنفرانس در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنگره بین المللی بهداشت روان وعلوم روانشناختی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در کنگره بین المللی بهداشت روان وعلوم روانشناختی