ششمین کنگره بین المللی علوم روانشناختی و آموزشی، مهر ماه ۱۴۰۰

ششمین کنگره بین المللی علوم روانشناختی و آموزشی

Sixth International Congress of Psychological and Educational Sciences

پوستر ششمین کنگره بین المللی علوم روانشناختی و آموزشی

ششمین کنگره بین المللی علوم روانشناختی و آموزشی در تاریخ ۲۸ مهر ۱۴۰۰ توسط ،دبیرخانه دائمی کنفرانس در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات ششمین کنگره بین المللی علوم روانشناختی و آموزشی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در ششمین کنگره بین المللی علوم روانشناختی و آموزشی