دومین همایش بین المللی فرهنگ و ادبیات فارسی، دی ماه ۱۴۰۲

دومین همایش بین المللی فرهنگ و ادبیات فارسی

The second international conference on Persian culture and literature

پوستر دومین همایش بین المللی فرهنگ و ادبیات فارسی

دومین همایش بین المللی فرهنگ و ادبیات فارسی در تاریخ ۲۶ دی ۱۴۰۲ توسط ،مرکز همایش ها و کنفرانس های فرازاندیشان بوعلی سینا در شهر همدان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین همایش بین المللی فرهنگ و ادبیات فارسی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین همایش بین المللی فرهنگ و ادبیات فارسی