پنجمین کنگره ملی فرهنگ و ادبیات فارسی، شهریور ماه ۱۴۰۰

پنجمین کنگره ملی فرهنگ و ادبیات فارسی

Fifth National Congress of Persian Culture and Literature

پوستر پنجمین کنگره ملی فرهنگ و ادبیات فارسی

پنجمین کنگره ملی فرهنگ و ادبیات فارسی در تاریخ ۲۷ شهریور ۱۴۰۰ توسط ،انجمن علمي پژوهشي دانش پژوهان بوعلي سينامركزهمايش ها و كنفرانس هاي فرازانديشان بوعلي سينا در شهر همدان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات پنجمین کنگره ملی فرهنگ و ادبیات فارسی مراجعه فرمایید.