ششمین کنگره ملی فرهنگ و ادبیات فارسی، بهمن ماه ۱۴۰۰

ششمین کنگره ملی فرهنگ و ادبیات فارسی

Sixth National Congress of Persian Culture and Literature

پوستر ششمین کنگره ملی فرهنگ و ادبیات فارسی

ششمین کنگره ملی فرهنگ و ادبیات فارسی در تاریخ ۱۰ بهمن ۱۴۰۰ توسط ،دبیرخانه وستاد مرکزی همایش در شهر همدان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات ششمین کنگره ملی فرهنگ و ادبیات فارسی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در ششمین کنگره ملی فرهنگ و ادبیات فارسی