سومین کنگره ملی فرهنگ و ادبیات فارسی، آذر ماه ۱۳۹۹

سومین کنگره ملی فرهنگ و ادبیات فارسی

Third National Congress of Persian Culture and Literature

پوستر سومین کنگره ملی فرهنگ و ادبیات فارسی

سومین کنگره ملی فرهنگ و ادبیات فارسی در تاریخ ۹ آذر ۱۳۹۹ توسط در شهر همدان برگزار خواهد شد.با توجه به اینکه این همایش به صورت رسمی برگزار می گردد، کلیه مقالات این کنفرانس در پایگاه سیویلیکا و نیز کنسرسیوم محتوای ملی نمایه خواهد شد و شما می توانید با اطمینان کامل، مقالات خود را در این همایش ارائه نموده و از امتیازات علمی ارائه مقاله کنفرانس با دریافت گواهی کنفرانس استفاده نمایید.


سومین کنگره ملی فرهنگ و ادبیات فارسی در تاریخ ۹ آذر ۱۳۹۹ توسط در شهر همدان برگزار خواهد شد.با توجه به اینکه این همایش به صورت رسمی برگزار می گردد، کلیه مقالات این کنفرانس در پایگاه سیویلیکا و نیز کنسرسیوم محتوای ملی نمایه خواهد شد و شما می توانید با اطمینان کامل، مقالات خود را در این همایش ارائه نموده و از امتیازات علمی ارائه مقاله کنفرانس با دریافت گواهی کنفرانس استفاده نمایید.