سومین کنگره ملی فرهنگ و ادبیات فارسی، آذر ماه ۱۳۹۹

سومین کنگره ملی فرهنگ و ادبیات فارسی

Third National Congress of Persian Culture and Literature

پوستر سومین کنگره ملی فرهنگ و ادبیات فارسی

سومین کنگره ملی فرهنگ و ادبیات فارسی در تاریخ ۹ آذر ۱۳۹۹ توسط ،انجمن علمي پژوهشي دانش پژوهان بوعلي سينا با مشاركت مركزهمايش ها و كنفرانس هاي فرازانديشان بوعلي سينا در شهر همدان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین کنگره ملی فرهنگ و ادبیات فارسی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین کنگره ملی فرهنگ و ادبیات فارسی