هشتمین کنگره ملی فرهنگ و ادبیات فارسی، اسفند ماه ۱۴۰۱

هشتمین کنگره ملی فرهنگ و ادبیات فارسی

The 8th National Congress of Persian Culture and Literature

پوستر هشتمین کنگره ملی فرهنگ و ادبیات فارسی

هشتمین کنگره ملی فرهنگ و ادبیات فارسی در تاریخ ۴ اسفند ۱۴۰۱ توسط ،انجمن علمی و پژوهشی دانش پژوهان بوعلی سینا در شهر همدان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هشتمین کنگره ملی فرهنگ و ادبیات فارسی مراجعه فرمایید.