هفتمین کنگره ملی فرهنگ و ادبیات فارسی، مرداد ماه ۱۴۰۱

هفتمین کنگره ملی فرهنگ و ادبیات فارسی

7th National Congress of Persian Culture and Literature

پوستر هفتمین کنگره ملی فرهنگ و ادبیات فارسی

هفتمین کنگره ملی فرهنگ و ادبیات فارسی در تاریخ ۲۰ مرداد ۱۴۰۱ توسط ،انجمن علمی و پژوهشی دانش پژوهان بوعلی سینا در شهر همدان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هفتمین کنگره ملی فرهنگ و ادبیات فارسی مراجعه فرمایید.