اولین همایش بین المللی فرهنگ و ادبیات فارسی، مرداد ماه ۱۴۰۲

اولین همایش بین المللی فرهنگ و ادبیات فارسی

The first international conference on Persian culture and literature

پوستر اولین همایش بین المللی فرهنگ و ادبیات فارسی

اولین همایش بین المللی فرهنگ و ادبیات فارسی در تاریخ ۱۸ مرداد ۱۴۰۲ توسط ،مرکز همایش ها و کنفرانس های فرازاندیشان بوعلی سینا در شهر همدان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش بین المللی فرهنگ و ادبیات فارسی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش بین المللی فرهنگ و ادبیات فارسی