دومین کنگره ملی فرهنگ وادبیات فارسی، دی ماه ۱۳۹۸

دومین کنگره ملی فرهنگ وادبیات فارسی

Second National Congress of Persian Literature and Culture

پوستر دومین کنگره ملی فرهنگ وادبیات فارسی

دومین کنگره ملی فرهنگ وادبیات فارسی در تاریخ ۳۰ دی ۱۳۹۸ توسط ،مركزهمايش ها وكنفرانس هاي فرازانديشان بوعلي سينا در شهر همدان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنگره ملی فرهنگ وادبیات فارسی مراجعه فرمایید.